Your address will show here +12 34 56 78
Gazety

Południk Praski

Rodzaj: miesięcznik
ISSN 2544-7203
Rozmiar: tabloidowy (275×340 mm)
Stron: 8-12
Nakład: 10 000 egz.

Archuwum Wydawcy
Wydawca:

IWOG Sp. z o.o.

Ilość przygotowanych numerów:

24