Your address will show here +12 34 56 78
Gazety

BIULETYN INFORMACYJNY Urzędu Gminy Kurzętnik

Rodzaj: kwartalnik
ISSN 2544-9257
Rozmiar: tabloidowy (290×390 mm)
Stron: 8
Nakład: 4 000 egz.


Wydawca:

Informatyczny Ekspert Sp. z o. o.
na zlecenie UG Kurzętnik

Ilość przygotowanych numerów:

11